Liên Hệ

1- Hà Nội : 66 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 093.312.322 (Mr.Mến)

2- Thành phố Hồ Chí Minh :

5 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Đa Kao,Quận 1,Hồ Chí Minh
ĐT : 0861.23.2122